Maha Shiv Ratri mantras

Indian festivals and holidays

Home India Festivals & HolidaysMaha Shivratri India Festivals & HolidaysMantras


North India

East India

North - East India

Central India

South India

Western India

Union Territories


India Answers
Question and answers about India

Mantras of Shiv Ratri
 
Shree Shiva-Parvati Stuti mantras
 
“Karpoor Gauram Karunnaavataram Sansaar Saaram Bhujgendra Haaram.
Sadaa Vasantam Hridyaarvrinde Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami.”
Shiva Meaning: I Bow to Bhavani as well as to Lord Shiva who is white as camphor, who is compassion incarnate, who is the essence of the world, who wears a garland of a large snake and who always dwells in the lotus like hearts of his devotees.
 

Shree Rudraashtak Strotram:

Namaamee Shameeshaan Nirvaanroopam,
Vibhun vyaapkam brahm veydaswaroopam.
Nijam-nirgunam Nirvikalpam Nireeham,
Chidaakaashamaakaasanvaasham bhajeham

Niraakaaram ounkaarmoonlam Tureeyam,
Giraa jyaan goteetameesham Gireesham.
Karaal mahaakaal kaalam kripaalam,
Gunaagaar sansaar paaram nato-a-ham

Tushaaraadri Sankaash Gauram Gambheeram,
Manobhoot koti prabhaa shree shareeram.
Sphuranmauli kallolinee chaaru gangaa,
Lasad bhaal baaleyndu kanthey Bhujangaa.

Chalatkundlam suubhra neytram vishaalam,
Prasannaanam Neelakantham dayaalam.
Mrigaadheesh charmaambaram mundamaalam.
Priyam shankaram sarvanaatham bhajaami

Prachandam prakastham pragalbham pareysham.
Akhandam ajam bhaanu koti prakaasham,
Trishoolam Nirmoolam Shoolapaanim.
Bhajeya-ham bhavaaneepati bhaava-gamyam.

Kalaateet Kalyaan Kalpaantkaaree.
Sadaa Satchid-aa nand Dataa puraaree,
Chindanand Sandoh Mohaapahaari,
Praseed: Praseed: Prabho man-mathaaree

Na-yaavad umaanaath paadaar vindam.
Bhajanteeha parey vaa na raanaam,
Nataa vatsukham shaanti-santaap-naasham.
Praseed: prabho sarvbhootaadi vaasam

Na Jaanaami Yogam Japam Naiv Poojaam.
Nato a-ham saddaa sarvadaa shambhu tubhyam,
Jaraa Janm Du: Khaough taatapya-maanam.
Prabho paahi Aapannmaameesh shambho

Rudraastak Midam Proktam. Vipreyn haratoshyey,
Yey pathanti paraa bhaktayaa. Teyshaam Shambhu Praseedati.

 
 


Festivals & Culture


Festival Food Recipes

Holiday Packages

 Spa & Yoga Resorts

National Symbols | Facts | State Maps | Maps of India | Distance-Routes | News | New Pages | Weather Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS! Hotel Deals | Shops | Real Estate | Tourist Buses | Website By | Advertise With Us | Resources | Site Map
©2008 - 2012 Travel India Guide | Privacy Policy .