Arshiya Parmar

Kingfisher Calendar 2012 Contestant Arshiya Parmar